Image Alt

Marketing Szeptany – Jak Prowadzić Działania?

  /  Marketing internetowy   /  Marketing Szeptany – Jak Prowadzić Działania?
Marketing Szeptany

Czym jest Marketing szeptany? To jedna ze strategii promocji, która polega na wykorzystaniu naturalnych relacji międzyludzkich oraz rekomendacji. W ramach marketingu szeptanego, tak jak w przypadku influencer marketingu (który jest po części związany z tematem tego wpisu), istotne jest między innymi identyfikowanie kluczowych osób wpływowych, którzy mają duży zasięg wśród swojej grupy odbiorców. Współpraca z takimi osobami pozwala na dotarcie do szerokiej grupy potencjalnych klientów, którzy są bardziej skłonni zaufać rekomendacji swoich ulubionych twórców niż tradycyjnym reklamom. Ważnym elementem marketingu szeptanego jest również tworzenie wartościowego i angażującego contentu, który będzie chętnie udostępniany przez odbiorców. Dzięki temu, informacje o produkcie czy usłudze rozprzestrzeniają się w sposób naturalny, co przyczynia się do zwiększenia świadomości marki oraz budowania pozytywnego wizerunku.

Wprowadzenie do marketingu szeptanego

Jak pisaliśmy na wstępie, marketing szeptany to strategia promocyjna, która polega na wykorzystaniu naturalnych relacji międzyludzkich oraz rekomendacji, zamiast tradycyjnych form reklamy w prasie czy telewizji. Warto prowadzić takie działania, ponieważ opierają się one na budowaniu zaufania i autentyczności, co przekłada się na większą skuteczność działań promocyjnych. Marketing szeptany jest szczególnie skuteczny w przypadku promocji produktów i usług, które często wymagają zaufania i rekomendacji od innych osób, np. kosmetyki, suplementy diety czy usługi finansowe. W ramach działań związanych z marketingiem szeptanym możemy wyszczególnić identyfikację kluczowych osób wpływowych, tworzenie wartościowego contentu, współpracę z influencerami oraz monitorowanie efektów działań. Przykładami wykorzystania marketingu szeptanego mogą być współpraca z blogerami, vlogerami czy celebrytami, którzy rekomendują dany produkt lub usługę swoim odbiorcom.

Skuteczność tego marketingu opiera się na budowaniu zaufania i autentyczności. Efekty działań marketingu szeptanego obejmują zwiększenie świadomości marki, wzrost sprzedaży produktów lub usług, budowanie pozytywnego wizerunku oraz zwiększenie lojalności klientów. Marketing szeptany w internecie opiera się głównie na współpracy z influencerami i działaniach w mediach społecznościowych, podczas gdy tradycyjny marketing szeptany polega na rekomendacjach od klientów, znajomych czy rodziny. Działania w internecie pozwalają na szybkie dotarcie do docelowej grupy odbiorców, jednak może być mniej wiarygodny ze względu na płatne współprace z influencerami. Tradycyjny marketing szeptany opiera się na autentycznych rekomendacjach, ale jego zasięg jest ograniczony do lokalnych społeczności.

Korzyści marketingu szeptanego dla firm

Dzięki marketingowi szeptanemu firmy mogą zwiększyć świadomość marki, wzrost sprzedaży, budować zaufanie i lojalność klientów, a także osiągnąć lepsze wyniki w pozycjonowaniu strony internetowej. Przykładami firm, które odniosły sukces dzięki marketingowi szeptanemu, są m.in. Glossier, Warby Parker czy Airbnb, które zbudowały silną pozycję na rynku dzięki rekomendacjom i współpracy z influencerami.

Warto spojrzeć także na wpływ marketingu szeptanego na SEO Twojej firmy. Generowanie wartościowych treści zgodnych z kierunkiem rozwoju firmy, a które będą chętnie udostępniane przez odbiorców, może prowadzić do zwiększenia liczby linków prowadzących do strony internetowej firmy.

Jak prowadzić działania marketingu szeptanego?

Wprowadzenie marketingu szeptanego do strategii promocyjnej firmy może przynieść wiele korzyści. Aby zacząć, warto zapoznać się z podstawowymi krokami, takimi jak tworzenie strategii marketingu szeptanego, wybór odpowiednich narzędzi oraz przygotowanie kampanii marketingu szeptanego. Są to kroki typowe przy budowaniu większości działań związanych z marketingiem internetowym.

Przy tworzeniu strategii marketingu szeptanego, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów. Po pierwsze, należy zdefiniować cele kampanii, takie jak zwiększenie świadomości marki, wzrost sprzedaży czy budowanie lojalności klientów. Następnie, warto wybrać odpowiednie metody marketingu szeptanego, takie jak współpraca z influencerami, działania w mediach społecznościowych czy rekomendacje od klientów. W kolejnym kroku, warto zidentyfikować grupę docelową oraz opracować plan działania, który pozwoli na osiągnięcie założonych celów.

W marketingu szeptanym można wykorzystać różne narzędzia, które pomogą w maksymalizacji efektów kampanii. Przykłady takich narzędzi to platformy do współpracy z influencerami, monitoring mediów społecznościowych, np. Hootsuite czy Sprout Social, oraz narzędzia do analizy wyników kampanii, takie jak Google Analytics czy SEMrush. Wykorzystując te narzędzia, można łatwiej zidentyfikować odpowiednich influencerów, monitorować działania w mediach społecznościowych, a także analizować wyniki kampanii, co pozwoli na optymalizację działań i osiągnięcie lepszych rezultatów.

Przygotowanie kampanii marketingu szeptanego wymaga uwzględnienia kilku kluczowych elementów. Po pierwsze, warto opracować przekaz, który będzie atrakcyjny dla grupy docelowej i zgodny z wartościami marki. Następnie, należy wybrać odpowiednie kanały komunikacji, takie jak media społecznościowe, blogi czy współpraca z influencerami. W kolejnym kroku, warto opracować harmonogram działań oraz zasoby, które będą potrzebne do realizacji kampanii, takie jak materiały promocyjne, budżet czy wsparcie ze strony zespołu. W przypadku współpracy z influencerami nie można także zapominać o przygotowaniu odpowiednich wytycznych, które pozwolą na stworzenie spójnego przekazu dotyczącego marki. Wreszcie, warto ustalić metryki sukcesu, które pozwolą na ocenę skuteczności kampanii i wprowadzenie ewentualnych zmian.

Jak stosować marketing szeptany?

Jednym z przykładów udanej kampanii marketingu szeptanego jest współpraca marki odzieżowej Zara z influencerami na Instagramie. Dzięki temu, marka zyskała większą rozpoznawalność i zainteresowanie swoimi produktami. Innym przykładem jest kampania firmy Red Bull, która angażuje sportowców i influencerów do promowania swojego napoju energetycznego poprzez udział w ekstremalnych wydarzeniach sportowych. Dzięki takim działaniom można zwiększyć zasięg dotarcia informacji do odbiorcy końcowego.

Kampanie te odniosły sukces, ponieważ wykorzystały autentyczność i zaufanie, jakim cieszą się influencerzy wśród swojej społeczności. Dzięki temu, rekomendacje produktów były postrzegane jako wiarygodne i przekonujące, co przyczyniło się do wzrostu zainteresowania marką i jej produktami. Aby skutecznie promować produkt za pomocą marketingu szeptanego, warto zastosować takie metody jak współpraca z influencerami, organizowanie konkursów i akcji promocyjnych w mediach społecznościowych, czy też zachęcanie zadowolonych klientów do dzielenia się swoimi opiniami i rekomendacjami.

Kluczem do sukcesu w marketingu szeptanym jest wybór odpowiednich osób wpływowych, które są związane z tematyką produktu i cieszą się zaufaniem wśród swojej społeczności. Należy również zadbać o atrakcyjność i wartość dodaną oferowanego produktu, aby wzbudzić zainteresowanie i chęć rekomendacji wśród influencerów i klientów.

Branże stosujące marketing szeptany

Marketing szeptany jest szczególnie popularny w takich branżach jak moda, kosmetyki, żywność, sport, turystyka czy technologia. W tych sektorach, opinie i rekomendacje osób wpływowych mają ogromne znaczenie dla decyzji zakupowych klientów.

Działania z tego zakresu w tych branżach wynika z faktu, że produkty i usługi oferowane przez firmy z tych sektorów są często trudne do oceny przed zakupem. Dlatego też, klienci szukają wiarygodnych opinii i rekomendacji, które pomogą im podjąć decyzję. Marketing szeptany pozwala na wykorzystanie zaufania, jakim cieszą się influencerzy, do promowania produktów i usług w sposób bardziej przekonujący niż tradycyjne metody reklamy.

Analizy w marketingu szeptanym

Aby ocenić efektywność działań, warto zwrócić uwagę na takie metryki jak liczba nowych klientów, wzrost sprzedaży, zasięg kampanii czy poziom zaangażowania odbiorców. Analiza tych wskaźników pozwoli na ocenę skuteczności działań marketingowych oraz ich wpływu na wyniki firmy.

W analizie marketingu szeptanego warto skupić się na następujących metrykach:

 • Zasięg kampanii – liczba osób, które zetknęły się z przekazem marketingowym
 • Zaangażowanie – liczba interakcji odbiorców z przekazem (np. polubienia, komentarze, udostępnienia)
 • Wzrost liczby nowych klientów – ilość osób, które dokonały zakupu w wyniku kampanii
 • ROI (zwrot z inwestycji) – stosunek zysków do kosztów kampanii

Czy marketing szeptany się opłaca?

Marketing szeptany może być bardzo opłacalny, jeśli jest odpowiednio zaplanowany i przeprowadzony. W porównaniu z tradycyjnymi metodami reklamy, pozwala na dotarcie do większej liczby osób oraz wykorzystanie zaufania, jakim cieszą się influencerzy, co przekłada się na większą skuteczność kampanii.

Koszty działań marketingowych mogą być niższe niż w przypadku tradycyjnych metod reklamy, zwłaszcza jeśli współpracujemy z mikroinfluencerami. Korzyści z marketingu szeptanego obejmują zwiększenie rozpoznawalności marki, wzrost liczby klientów oraz poprawę wizerunku firmy. Warto jednak pamiętać, że efektywność marketingu szeptanego zależy od wielu czynników.

Koszty marketingu szeptanego

Koszty marketingu szeptanego można obliczyć, sumując wydatki na:

 • Wynagrodzenie influencerów (stałe stawki lub prowizje od sprzedaży)
 • Produkcję materiałów promocyjnych (np. zdjęcia, filmy, teksty)
 • Organizację konkursów i akcji promocyjnych
 • Monitoring i analizę efektów kampanii

Największą część budżetu stanowią zazwyczaj wynagrodzenia influencerów. Wysokość tych wynagrodzeń zależy od wielu czynników, takich jak liczba obserwujących, zaangażowanie odbiorców czy renoma influencera. Warto jednak pamiętać, że współpraca z mikroinfluencerami może być bardziej opłacalna, gdyż ich wynagrodzenia są niższe, a zaangażowanie odbiorców często wyższe niż w przypadku osób o większym zasięgu.

Etyka w marketingu szeptanym

Etyka w marketingu szeptanym odnosi się do uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności w relacjach z odbiorcami oraz influencerami. Ważne jest, aby przekazy marketingowe były zgodne z prawdą, nie wprowadzały w błąd odbiorców oraz nie naruszały ich prywatności. Ponadto, warto dbać o dobro influencerów, oferując im uczciwe wynagrodzenie i warunki współpracy.

Porady, jak prowadzić marketing szeptany w sposób etyczny:

 • Informuj odbiorców o charakterze reklamowym przekazu, np. poprzez oznaczenie postów jako „sponsored” czy „reklama”
 • Współpracuj z influencerami, którzy rzeczywiście korzystają z promowanego produktu i są w stanie przekazać autentyczną opinię
 • Dbaj o transparentność wynagrodzeń i warunków współpracy z influencerami
 • Monitoruj i kontroluj treści publikowane przez influencerów, aby uniknąć nieprawdziwych czy kontrowersyjnych wypowiedzi
 • Respektuj prawa autorskie oraz prywatność odbiorców

Legalność marketingu szeptanego

Marketing szeptany podlega przepisom prawa, takim jak przepisy dotyczące ochrony konsumentów, prawa autorskie czy prawa do wizerunku. W Polsce, marketing szeptany regulowany jest m.in. przez Ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz Kodeks Etyki Reklamy.

Porady, jak prowadzić marketing szeptany zgodnie z prawem:

 • Zapewnij, że przekazy marketingowe są zgodne z prawdą i nie wprowadzają konsumentów w błąd
 • Oznacz treści reklamowe w sposób widoczny i zrozumiały dla odbiorców
 • Przestrzegaj przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz praw autorskich
 • Współpracuj z influencerami na podstawie umów, które określają prawa i obowiązki obu stron
 • Dbaj o przestrzeganie Kodeksu Etyki Reklamy oraz innych zasad etycznych w marketingu szeptanym

Stosując się do powyższych porad, możemy prowadzić marketing szeptany w sposób etyczny i zgodny z prawem, co przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku firmy oraz zwiększenia zaufania odbiorców.

Marketing szeptany – jak uniknąć błędów

W tej sekcji omówimy najczęstsze błędy i pułapki, które mogą wystąpić w marketingu szeptanym. Dowiesz się, jak unikać tych problemów oraz kiedy może on nie przynieść oczekiwanych rezultatów.

Kiedy marketing szeptany nie działa

Marketing szeptany może okazać się nieskuteczny, gdy nie jest odpowiednio zaplanowany i przeprowadzony. Przykłady sytuacji, w których marketing szeptany może nie przynosić oczekiwanych rezultatów, to m.in. współpraca z niewłaściwymi influencerami, brak spójności przekazu czy niewłaściwe oznaczenie treści reklamowych.

Porady, jak unikać sytuacji, w których marketing szeptany nie przynosi oczekiwanych rezultatów:

 • Dokładnie analizuj i dobieraj influencerów, z którymi zamierzasz współpracować, biorąc pod uwagę ich zasięg, grupę docelową oraz autentyczność
 • Dbaj o spójność przekazu oraz dopasowanie treści reklamowych do wartości i wizerunku marki
 • Monitoruj i kontroluj treści publikowane przez influencerów, aby uniknąć nieprawdziwych czy kontrowersyjnych wypowiedzi
 • Zadbaj by influencerzy oznaczali  treści reklamowe w sposób widoczny i zrozumiały dla odbiorców, np. poprzez oznaczenie postów jako „sponsored” czy „reklama”
 • Regularnie analizuj i mierz efektywność swoich działań marketingowych, aby móc wprowadzać odpowiednie korekty

Błędy w marketingu szeptanym

W marketingu szeptanym często popełniane błędy to m.in. niewłaściwy dobór influencerów, brak spójności przekazu, nieodpowiednie oznaczenie treści reklamowych czy zaniedbanie monitorowania i kontroli treści publikowanych przez influencerów.

Porady, jak unikać tych błędów:

 • Starannie dobieraj influencerów, biorąc pod uwagę ich zasięg, grupę docelową oraz autentyczność
 • Dbaj o spójność przekazu oraz dopasowanie treści reklamowych do wartości i wizerunku marki
 • Oznacz treści reklamowe w sposób widoczny i zrozumiały dla odbiorców, np. poprzez oznaczenie postów jako „sponsored” czy „reklama”
 • Monitoruj i kontroluj treści publikowane przez influencerów, aby uniknąć nieprawdziwych czy kontrowersyjnych wypowiedzi
 • Regularnie analizuj i mierz efektywność swoich działań marketingowych, aby móc wprowadzać odpowiednie korekty

Zagrożenia marketingu szeptanego

Marketing szeptany niesie ze sobą pewne zagrożenia, takie jak utrata zaufania odbiorców, naruszenie praw autorskich czy praw do wizerunku, a także możliwość wystąpienia negatywnego efektu Streisanda, czyli niezamierzonego zwiększenia zainteresowania kontrowersyjnym tematem.

Porady, jak minimalizować te zagrożenia:

 • Stosuj się do zasad etyki i prawnych regulacji w marketingu szeptanym, aby uniknąć naruszeń praw autorskich czy praw do wizerunku
 • Współpracuj z influencerami, którzy rzeczywiście korzystają z promowanego produktu i są w stanie przekazać autentyczną opinię
 • Monitoruj i kontroluj treści publikowane przez influencerów, aby uniknąć nieprawdziwych czy kontrowersyjnych wypowiedzi
 • Dbaj o transparentność wynagrodzeń i warunków współpracy z influencerami
 • Regularnie analizuj i mierz efektywność swoich działań marketingowych, aby móc wprowadzać odpowiednie korekty

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty związane z marketingiem szeptanym, takie jak błędy, pułapki oraz zagrożenia. Przedstawiliśmy również konkretne porady, jak unikać tych problemów i jak efektywnie wykorzystać marketing szeptany w swojej strategii promocyjnej.

Podkreśliliśmy, że kluczowe znaczenie ma dobór odpowiednich influencerów, dbanie o spójność przekazu oraz prawidłowe oznaczenie treści reklamowych. Wskazaliśmy również na konieczność monitorowania i kontroli treści publikowanych przez influencerów oraz regularnej analizy efektywności działań marketingowych.

W kontekście zagrożeń związanych z marketingiem szeptanym, zwróciliśmy uwagę na ryzyko utraty zaufania odbiorców, naruszenia praw autorskich czy praw do wizerunku, a także na możliwość wystąpienia negatywnego efektu Streisanda. Przedstawiliśmy również porady, jak minimalizować te zagrożenia, m.in. poprzez stosowanie się do zasad etyki i prawnych regulacji, współpracę z autentycznymi influencerami czy dbanie o transparentność wynagrodzeń i warunków współpracy.

Wprowadzenie tych zasad w praktyce pozwoli na skuteczne wykorzystanie marketingu szeptanego w promocji swojej marki, zwiększenie zasięgu oraz budowanie trwałych relacji z odbiorcami.

Jeśli chciałbyś wprowadzić do swoich działań reklamowych usługi związane z marketingiem szeptanym jednak nie wiesz jak się za to zabrać skontaktuj się z nami. Agencja Interaktywna PAGEART pomoże Ci we wdrożeniu i mierzeniu działań związanych z tym typem reklamy.