Image Alt

Miasto Opole

  /    /  Miasto Opole

Miasto Opole

Miasto wojewódzkie na południu Polski, które bardzo szybko rozwia swoja gospodarke a tym samym tworzy wielu nowych miejsc pracy.

Opis zlecenia

Dla miasta Opole wykonaliśmy nową innowacyjną stronę. Było to potrzebne dla części inwestycyjnej miasta przeznaczonej dla inwestorów, pracodawców i osób poszukujących pracy. Strona została przygotowana w kilku wersjach językowych. Wykonaliśmy także spersonalizowany system mapowy przy użyciu map leaflet dostępny także dla takich Państw jak Chiny (nie funkcjonują w tym państwie mapy Google).

1
Klient:

Miasto Opole

Tagi:
Miasto Opole